สามารถสมัครเป็นสมาชิกสมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย

สามารถสมัครการเป็นสมาชิก โดยได้รับข้อมูลข่าวสารการตลาดข้าว และความรู้คำแนะนำจากเพื่อนๆ สมาชิกเพียงแค่เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเรา