แบบฟอร์มการติดต่อ

หากคุณต้องการติดต่อหรือทราบข้อมูลเพิ่มเติมจากทางสมาคม กรุณากรอกข้อมูลด้านล่าง

สถานที่ตั้ง

เลขที่ 88 หมู่ 2 ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ : 084-2233-396 หรือ 02-501-2175 ต่อ 501
โทรสาร : 02-501-2176
อีเมล์ : thairicepackers@gmail.com