พิธีมอบรางวัลการประกวดข้าวพันธุ์ใหม่ เพื่อการพาณิชย์ ครั้งที่ 2 (2565)

สมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย ร่วมงานมอบรางวัลการประกวด
“ข้าวพันธุ์ใหม่ เพื่อการพาณิชย์ ครั้งที่ 2 (2565)”

 

        วันที่ 20 มิถุนายน 2566 เวลา 14.30 น. ที่กระทรวงพาณิชย์ สมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย นำโดย นายยงยุทธ พฤกษ์มหาดำรง นายกสมาคมฯ นายปุณฑริก ตติยไพบูลย์ กรรมการสมาคมฯ เข้าร่วมงานพิธีมอบรางวัลการประกวดข้าวพันธุ์ใหม่ เพื่อการพาณิชย์ ครั้งที่ 2 (2565)
       ภายในงานมี นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วย นายกีรติ รัชโน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ร.ต.ท. เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย มอบรางวัลการประกวดข้าวพันธุ์ใหม่เพื่อการพาณิชย์ ครั้งที่ 2 พร้อมชูนโยบายตลาดนำการผลิต ผลักดันข้าวไทยพันธุ์ใหม่ออกไปแข่งขันในตลาดโลก
       
ในปีนี้มีพันธุ์ข้าวที่ชนะการประกวดข้าวพันธุ์ใหม่เพื่อการพาณิชย์ ได้แก่
🥇1. รางวัลชนะเลิศ ประเภทข้าวหอมไทย ได้แก่ ข้าวพันธุ์ 65RJ-06 โดย บริษัทรวมใจพัฒนาความรู้ จำกัด (มูลนิธิรวมใจพัฒนา)
🥇2. รางวัลชนะเลิศ ประเภทข้าวขาวพื้นนุ่ม ได้แก่ ข้าวพันธุ์ 65RJ-08 โดย บริษัทรวมใจพัฒนาความรู้ จำกัด (มูลนิธิรวมใจพัฒนา)
🥇3. รางวัลชนะเลิศ ประเภทข้าวขาวพื้นแข็ง ได้แก่ ข้าวพันธุ์ 65RJ-13 โดย บริษัทรวมใจพัฒนาความรู้ จำกัด (มูลนิธิรวมใจพัฒนา)
       โดย บริษัทรวมใจพัฒนาความรู้ จำกัด ของมูลนิธิรวมใจพัฒนา นายวุฒิชัย แตงทอง หัวหน้าสถานีวิจัย งานส่งเสริมการผลิตและพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์ข้าว บริษัทรวมใจพัฒนาความรู้ จำกัด กล่าวว่า บริษัทมีงบพัฒนาพันธ์ข้าวปีละ10ล้านบาท โดยมีพื้นที่ทดลองปลูกทั้งพิจิตร นครสวรรค์ ชันนาท สุพรรณบุรี และที่ปทุมธานี โดยปทุมธานีเป็นสถานีพัฒนาพันธุ์ข้าวใหญ่มีพื้นที่ปลูก100ไร่ ซึ่งหลักจากนี้บริษัทจะเตรียมเอกสารของขึ้นทะเบียนพันธุ์ข้าวก่อนที่จะส่งเสริมให้เกษตรกรต่อไป