ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566

เมื่อวันอังคารที่ 16 มกราคม 2567 สมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทยได้มีการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 โดยมีคณะกรรมการและสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ โรงแรมทินิดี บางกอก กอล์ฟ คลับ จังหวัดปทุมธานี