ร่วมงานสัมมนาสรุปผลการดำเนินโครงการวิจัย สวก. เรื่อง “มาตรฐานข้าวยั่งยืน นำข้าวไทยสู่สากลและความยั่งยืน”

สวก. จับมือ วีกรีน มก. มกอช. กรมการข้าว และ GIZ ผลักดันการปลูกข้าวยั่งยืนตามมาตรฐาน SRP นำข้าวไทยสู่สากล

 🌾 ​ท่านเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า ประเทศไทย ได้มีการพัฒนามาตรฐานข้าวยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับ มาตรฐานการปลูกข้าวที่ยั่งยืนสากล SRP: Sustainable Rice Platform 💥 เป็นประเทศแรกในอาเซียน
.
       นอกจากนี้ อยู่ในระหว่างการดำเนินการเทียบเคียงมาตรฐานการปลูกข้าวที่ยั่งยืนของประเทศไทย กับ SRP โดยได้ยื่นเอกสาร NIG: National Interpretation Guideline เพื่อพิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 💥 เป็นประเทศที่ 2 ในโลก ต่อจาก สหรัฐอเมริกา
.
🌾🌾ในงานนี้ท่านนายกสมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย “คุณยงยุทธ พฤกษ์มหาดำรง” ได้รับเชิญให้ร่วมเป็นวิทยากร การเสวนาเชิงอภิปราย
เรื่อง “แนวทางการทำตลาดข้าวยังยืนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการตลาดของข้าวไทย” งานจัดขึ้นในวันที่ 10 พ.ค. 2566 ณ ห้องทิวลิป โรงแรม รามา การ์เด้นท์ กรุงเทพฯ
.
.
.
👉อ่านรายละเอียดข้าวยั่งยืนเพิ่มเติมได้ที่ https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02qACNjMvTzxuN7udbdwd3p1S2iA7nNCbs1XpyU1mSwWcHgScKLJBnvwf8PHBZDjdol&id=100069314735211&mibextid=ZbWKwL