ขอเรียนเชิญผู้สนใจทุกท่านรับชมเสวนาพิเศษ “คู่แข่งขันข้าวไทย ในเวทีโลก” โดยมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผ่านทาง Facebook Live

ขอเรียนเชิญผู้สนใจทุกท่านรับชมเสวนาพิเศษ
“คู่แข่งขันข้าวไทย ในเวทีโลก”
โดยมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ร่วมกับคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผ่านทาง Facebook Live
ในวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 – 11.00 น.