สมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงพาณิชย์ ครบรอบ103ปี

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณโถงกลาง ชั้น 3 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

นายยงยุทธ พฤกษ์มหาดำรง นายกสมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย และนางสาวธีนิดา นิธินันท์ศุภกิจ รองเลขาธิการสมาคม ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงพาณิชย์ ครบรอบ 103 ปี