ประชาสัมพันธ์งานเสวนา (ออนไลน์) หัวข้อ “Net Zero วิกฤตหรือโอกาสของภาคธุรกิจ”

ด้วยคณะกรรมาธิการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมของหอการค้านานาชาติแห่งประเทศไทย
(ICC Thailand Commission on Energy and Environment)กำหนดจัดงานเสวนา (ออนไลน์) 💻
หัวข้อ “Net Zero วิกฤตหรือโอกาสของภาคธุรกิจ”
ในวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30-11.30 น. นี้
โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ตาม QR-CODE
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณอมรรัตน์ โทร.02-0186888 ต่อ 4210