ร่วมเป็นคณะกรรมการประกวดข้าวสารคุณภาพดีเด่นแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566

ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมวิมวาทิตย์ 2 ชั้น 3 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยมีนายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธาน
สมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย โดยคุณวิจิตรา ตระการเถลิงศักดิ์ กรรมการ และคุณจันทิรา วิทยาบัณฑิต ผู้แทน คุณกรองทิพย์ ธนถาวรลาภ เลขาธิการได้เป็นผู้แทนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ ในการประกวดข้าวสารคุณภาพดีเด่นแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2566
ในการประกวดครั้งนี้มีตัวอย่างข้าว 4 ประเภท ดังนี้
1. ข้าวหอมมะลิ
2. ข้าวหอมไทย
3. ข้าวสารเหนียวเมล็ดยาว
4. ข้าวหอมมะลิกลุ่มเกษตรกร
ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับรางวัล และรอผลประกาศอย่างเป็นทางการจากกรมการค้าภายในอีกครั้ง