ร่วมเป็นคณะกรรมการการประกวดข้าวสารบรรจุถุงคุณภาพดีเด่นเเห่งประเทศไทยประจำปี2565

ดร.ระพีพัชญ์ ธนถาวรกิตติ์ นายกสมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย และคุณพิมลรัตน์ จิตต์ภาวนาสกุล เลขาธิการสมาคม
ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการจัดการประกวดข้าวสารบรรจุถุงคุณภาพดีเด่นเเห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565
ณ ห้องประชุมวิมวาทิตย์ 1 ชั้น 3 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565ที่ผ่านมา