Thai Rice Expo 2022 มหกรรมข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวไทย 2565 ณ ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ

ผ่านไปแล้วกับพิธีเปิดงาน
🌾  Thai Rice Expo 2022  🌾
“มหกรรมข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวไทย 2565”
โดยมีนายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน ประธานในพิธี และ
ดร.ระพีพัชญ์ ธนถาวรกิตติ์ นายกสมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย
ร่วมเปิดงานในวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา
ภายในงานประกอบไปด้วย นิทรรศการข้าวไทย และ การแสดงจากศิลปินและ
การออกร้านของผู้ประกอบการร้านค้าข้าวพันธุ์ดีจากหลากหลายสายพันธุ์
ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประสาสนภักดี ( อาคาร B ) ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ
ตั้งแต่วันนี้ – 30 มีนาคม 2565