เปิดงาน “ข้าวหอมมะลิใหม่ต้นฤดู คัดสรรคุณภาพจากแปลงนาสู่ผู้บริโภค”

วันพุธ ที่ 24 มกราคม 2567 นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธานเปิดงาน “ข้าวหอมมะลิใหม่ต้นฤดู คัดสรรคุณภาพจากแปลงนาสู่ผู้บริโภค”โดยทางแม็คโครได้ร่วมมือกับผู้ผลิตข้าวสารถุงชั้นนำทั่วประเทศในการรับซื้อ และจำหน่ายข้าว เพื่อสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ที่ต้องการส่งเสริม และสนับสนุนภาคการเกษตรของไทย
         โดยในการนี้ นายยงยุทธ พฤกษ์มหาดำรง นายกสมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย และคณะกรรมการสมาคมฯ รวมทั้งสมาชิกสมาคมเข้าร่วมพิธีเปิดงานในครั้งนี้ด้วย โดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-28 มกราคม 2567 ณ แม็คโคร สาขาแจ้งวัฒนะ