สมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงพาณิชย์ ครบรอบ102ปี

ดร.ระพีพัชญ์ ธนถาวรกิตติ์ นายกสมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย

ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงพาณิชย์ ครบรอบ 102 ปี

ในโอกาสนี้ สมาคมฯได้ร่วมบริจาคเงินสมทบทุน “มูลนิธิวิสสุกรรม”

เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่บุตร ธิดา ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงพาณิชย์

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565 ณ กระทรวงพาณิชย์