เราขอท้าคุณกินข้าว ลดความอ้วน ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 100,000 บาท

ลงทะเบียน

กติกาและเงื่อนไข

กำหนดการกิจกรรม

15 -26 กันยายน 2561 : เปิดให้ผู้สนใจลงทะเบียนผ่านเว็บไซด์

26 กันยายน 2561 : ปิดรับลงทะเบียน

28 กันยายน 2561 : ประกาศผล รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม ทั้ง 30 คน

30 กันยายน 2561 : ยืนยันสิทธิ์ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทั้ง 30 คน

7 ตุลาคม 2561 : งาน workshop ครั้งที่ 1

8 ตุลาคม – 27 พฤศจิกายน 2561 : ช่วงเวลาแข่งขันของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

2 ธันวาคม 2561 : งาน workshop ครั้งที่ 2 และประกาศผู้ชนะรางวัล

กติกาและเงื่อนไขการรับรางวัล

1.ผู้สนใจร่วมกิจกรรม สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ได้ถึงวันที่ 26 กันยายน 2561 โดยผู้ร่วมแข่งขันจะได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการ เป็นจำนวน 30 คน จากผู้ที่ลงทะเบียนทั้งหมด โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ร่วมกิจกรรมทั้ง 30 คน ในวันที่ 28 กันยายน 2561

  1. ผู้ร่วมแข่งขันต้องสามารถมาร่วมกิจกรรม Workshop ได้ทั้ง 2 วัน

คือ วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2561 และวันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561 ที่โรงแรมแอสคอร์ด สาธร

  1. ผู้ร่วมแข่งขันต้องมุ่งมั่นคุมอาหาร และออกกำลังกาย โดยทางทีมงาน Rice Never Fat จะคอยตอบคำถามที่สงสัยให้ผ่านทางเฟซบุ๊กของกิจกรรม
  2. รางวัลที่ 1 จะถูกตัดสินจากเปอร์เซ็นต์ของน้ำหนัก และ สัดส่วนที่ลดลงเป็นหลัก (นับจากวันที่เข้าร่วม Workshop 7 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2561)

และ หากมีผู้เข้าแข่งขันได้คะแนนเท่ากัน จะตัดสินจากปัจจัยรองอื่นๆ เช่น เปอร์เซ็นไขมัน หรือ คะแนนจากภาพที่ร่วมกิจกรรมผ่านทางเฟซบุ๊ก

  1. รางวัลที่ 2 จะตัดสินจากภาพที่ผู้เข้าแข่งขันอัพโหลดผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัว เพื่อร่วมกิจกรรม และจะต้องติดแฮชแท็ก #riceneverfat2018 และตั้งค่า Privacy เป็น Public จึงจะมีสิทธิ์นับคะแนน

(โดยจะเริ่มนับคะแนนตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561)

  1. ผู้ร่วมสนุกสามารถอัพโหลดภาพได้ไม่จำกัดจำนวน โดยทุกภาพจะต้องไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน รวมทั้งผู้ร่วมสนุกจะต้องเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์อย่างแท้จริง หากพบภาพที่ไม่เหมาะสม ทางคณะกรรมการมีสิทธิ์ขาดในการไม่นับคะแนนภาพดังกล่าว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  2. ทุกภาพที่อัพโหลดเข้ามาจะได้รับการคัดเลือกโดยการตัดสินของคณะกรรมการ เพื่อให้คะแนน โดยพิจารณาจากภาพที่แสดงถึงความมุ่งมั่น ตั้งใจ ในการดูแลสุขภาพเท่านั้น หากภาพใดที่ไม่เกี่ยวข้อง หรือไม่เหมาะสม ทางคณะกรรมการมีสิทธิ์ขาดในการไม่นับคะแนนภาพดังกล่าว
  3. เฟซบุ๊กส่วนตัว ที่ผู้ร่วมกิจกรรมใช้ จะต้องเป็นชื่อเดียวกันกับที่ใช้ลงทะเบียน และมีอายุ Account ไม่ต่ำกว่า 60 วันก่อนเริ่มกิจกรรม
  4. ประกาศผลผู้ชนะในวันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561 ที่โรงแรมแอสคอร์ด สาธร
  5. หากคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ร่วมกิจกรรมท่านใดมิได้ปฏิบัติตาม กฎและข้อตกลงของกิจกรรม หรือมีเจตนาทำลายการดำเนินกิจกรรม คณะกรรมการมีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณามิให้ผู้นั้นเป็นผู้ร่วมกิจกรรมต่อไป และมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกกฎ กติกา และการให้รางวัลตามความเหมาะสมเมื่อใดก็ได้
  6. โครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติมเงื่อนไขในกติกาต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการตัดสินจากคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี