สมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย!! ร่วมจัดงาน “รณรงค์บริโภคข้าวไทย เด็กไทย กินข้าวไทย”

ในวันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 นายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน ร่วมด้วย นายยงยุทธ พฤกษ์มหาดำรง นายกสมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย ได้เข้าร่วมกิจกรรม  “รณรงค์บริโภคข้าวไทย เด็กไทย กินข้าวไทย”

เพื่อส่งเสริมให้มีการบริโภคข้าวไทยเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่น คนเมือง และชาวต่างชาติ ณ ลานกิจกรรม ชั้น 4 โซนเอ ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ โดยภายในงานได้มีการจัดแสดงข้าว และผลิตภัณฑ์ข้าว รวมถึงเมนูจากข้าวของสมาชิก 7 ราย (ตราฉัตร, มาบุญครอง, หงษ์ทอง, แสนดี, พนมรุ้ง, ข้าวคุณนาย และไก่แจ้) อีกด้วย