กิจกรรม “รณรงค์บริโภคข้าวไทย” ตลาดนัดจตุจักร กรุงเทพมหานคร

กรมการค้าภายในร่วมกับสมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย  ดำเนินโครงการรณรงค์บริโภคข้าวไทย

โดยจัดงาน “รณรงค์บริโภคข้าวไทย”  ณ ลานกิจกรรม ประตู 1 ตลาดนัดจตุจักร กรุงเทพมหานคร ในวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา