📣 โปรดนำส่งหลักฐานการชำระค่าบำรุงสมาคมประจำปี2565-2566 📣
เรียน ท่านสมาชิกสมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย
ท่านสมาชิกสมาคมฯที่ได้ชำระค่าบำรุงประจำปี2565-2566แล้ว
แต่ยังไม่ได้ส่งหลักฐานการชำระ เพื่อรับหนังสือรับรองการเป็นสมาชิกและใบเสร็จรับเงิน
สามารถส่งมาได้ที่
ไลน์ ID📱 : imp_p หรือ
E-mail 📩 : chanaphat@prg.co.th

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ เจ้าหน้าที่สมาคมฯ
โทรศัพท์ ☎️ 02-501-2175 ต่อ 501 หรือ อีเมล 📩 chanaphat@prg.co.th